Beloningsbeleid Stichting Ikunda

Stichting Ikunda ontvangt uit heel het land donaties en giften. Ook opbrengsten van activiteiten worden zoveel mogelijk voor de meisjes ingezet. Zaak is om een zo groot mogelijk percentage van de inkomsten uit te geven aan de doelstelling, zoals deze is opgenomen in de statuten. Om dit te verwezenlijken worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.

Beloningen voor bestuursleden
Om deze reden zijn bestuursleden niet gerechtigd vacatiegeld te declareren, of zich op andere wijzen voor hun bestuurdersinspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers (max € 0,19 per km.) mogen gedeclareerd worden bij de Stichting. Kosten welke gemaakt worden om met het openbaar vervoer te reizen worden ook vergoed. In geval van een treinreis wordt enkel een tweede klas treinkaartje vergoed. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd.

Bij reizen naar de projecten in het buitenland wordt alleen een deel vergoed. Vliegreizen (economieklas) worden tot maximaal 1/3 deel vergoed, en niet meer dan een maal in de twee jaar met een maximaal bedrag van €300,-. Deze reis moet van te voren door merendeel van het bestuur zijn goed gekeurd.

In uitzonderlijke gevallen waarbij bestuursleden hun betaalde verdiensten moeten afzeggen of vroegtijdig moeten beëindigen voor taken die ten gunste zijn van Stichting Ikunda, mag er een declaratie worden ingediend. De tijden en kosten die gedeclareerd worden moeten ten alle tijden eerst door het merendeel van het bestuur goed gekeurd worden, alvorens deze wordt toegekend. Het uurtarief wat in rekening mag worden gebracht bedraagt: €60,00.

Beloningen voor vrijwilligers
Stichting Ikunda werkt met vrijwilligers die zich voor de organisatie inzet. Deze vrijwilligers worden niet financieel beloond voor de geleverde inspanningen of gecompenseerd in de tijd die zij in de Stichting steken. Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers mogen gedeclareerd worden bij de Stichting. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd.