Privacy statement Stichting Ikunda

Bij Stichting Ikunda willen wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarom aan de Europese regelgeving inzake bescherming van uw persoonsgegevens (AVG). Stichting Ikunda staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 68626827.

Verwerkingsdoeleinden
Stichting Ikunda verwerkt persoonsgegevens wanneer u informatie aanvraagt via onze website, zich aanmeldt als donateur of als u voor andere activiteiten telefonisch, in persoon of elektronisch contact met ons opneemt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen;
 • Om u informatie te sturen;
 • Voor het aangaan en uitvoeren van overige overeenkomsten.

Stichting Ikunda gebruikt uitsluitend de benodigde persoonsgegevens voor doeleinden die binnen de stichting vallen. Commercieel gebruik is hierbij uitgesloten. Uw persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden tenzij u hiervoor toestemming heeft verleend of wanneer wij hiertoe genoodzaakt zijn uit gerechtelijke bevelen of andere dwingende regelgevingen. Voor de mensen die hulp ontvangen van Stichting Ikunda worden uitsluitend persoonsgegevens verwerkt in het kader van hulpverlening.

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens
Stichting Ikunda hanteert de volgende rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens:

 • Bij verkregen toestemming van betrokkenen;
 • Omtrent totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten;
 • In het kader van de wet naleven met betrekking tot o.a. boekhouding, fiscale verplichtingen, en gerechtelijke bevelen;
 • Persoonsgegevens worden gebruikt ter inzage van donateurs gegevens.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
Stichting Ikunda dient rekening te houden met uw voorkeuren omtrent uw persoonsgegevens. Hierbij heeft u recht op:

 • Vergetelheid. U heeft het recht om ‘’vergeten’’ te worden. Indien gewenst, kunnen persoonsgegevens kunnen worden gewist.
 • Rectificatie en aanvulling. Uw persoonsgegevens kunnen naar waarheid worden gewijzigd.
 • Dataportabiliteit. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar een andere partij.
 • Beperking van verwerking. Indien u hiertoe verzoekt, zullen wij minder gegevens verwerken zoals naar wens is aangegeven.
 • Menselijke verificatie. Geautomatiseerde besluitvorming kan worden nagekeken door menselijke controle indien in u hiertoe verzoekt.
 • Bezwaar making. U heeft het recht bezwaar te maken omtrent het opslaan en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Duidelijke verstrekking van informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht u klachten hebben rondom Stichting Ikunda’s verwerking van uw persoonsgegevens, mag u deze indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Hoe slaan wij persoonsgegevens op?

Wijzigingen omtrent de privacy statement
Stichting Ikunda behoudt het recht wijzigingen aan te brengen aan de privacy statement. Deze wijzigingen zullen opgenomen worden op deze pagina.